Nasz zespół

STRONA GŁÓWNA > Nasz zespół

Właściciele

MIROSŁAW KONIECZNY

e-mail: mkonieczny@spart.pl

LESZEK MARSZAŁEK

e-mail: lmarszalek@spart.pl

ARCHITEKCI

GRZEGORZ MISZOK

Senior Project Manager

tel. 500 627 644 e-mail: gmiszok@spart.pl

KRYSTYNA SITKO

Senior Project Manager

tel. 517 368 306 e-mail: ksitko@spart.pl

MARTA WOJTAL

Senior Project Manager

tel. 500 627 574 e-mail: mwojtal@spart.pl

JUSTYNA ZDEBEL

Senior Project Manager

tel. 519 199 526 e-mail: jzdebel@spart.pl

PIOTR BĄK

Project Manager

tel. 519 199 472 e-mail: pbak@spart.pl

KATARZYNA GARCZARCZYK

Project Manager

tel. 519 199 411 e-mail: kgarczarczyk@spart.pl

AGNIESZKA JAROSZ

Project Manager

tel. 519 199 483 e-mail: ajarosz@spart.pl

ALEKSANDRA JASTRZĘBSKA

Project Manager

tel. 519 199 496 e-mail: ojastrzebska@spart.pl

AGNIESZKA KRUPOP

Project Manager

tel. 519 199 495 e-mail: akrupop@spart.pl

PAWEŁ MUSIK

Project Manager

tel. 519 199 482 e-mail: pmusik@spart.pl

ALEKSANDRA STAROŃ-JUŹWIAK

Project Manager

tel. 501 659 835 e-mail: ajuzwiak@spart.pl

IWONA ZIELIŃSKA-GNUTEK

Project Manager

tel. 797 295 336 e-mail: ignutek@spart.pl

MARLENA BŁASIK

Junior Project Manager

tel. 519 199 415 e-mail: mblasik@spart.pl

ADAM BORUSZKA

Junior Project Manager

tel. 504 063 579 e-mail: aboruszka@spart.pl

MARIOLA GRAJCAR

Junior Project Manager

tel. 507 154 649 e-mail: mgrajcar@spart.pl

BARTOSZ SOBAŃSKI

Junior Project Manager

tel. 519 199 506 e-mail: bsobanski@spart.pl

DAGMARA SZULC

Junior Project Manager

tel. 519 199 471 e-mail: dszulc@spart.pl

EDYTA DEC-ADAMEK

Architekt

e-mail: edec-adamek@spart.pl

LILIA FARYNIUK

Architekt

e-mail: lfaryniuk@spart.pl

AGATA KIMEL

Architekt

e-mail: akimel@spart.pl

ŁUKASZ KNORA

Architekt

tel. 519 199 481 e-mail: lknora@spart.pl

WIKTORIA BARAN

Asystent architekta

e-mail: wbaran@spart.pl

JOANNA FRANCZYK

Asystent architekta

e-mail: jfranczyk@spart.pl

KATARZYNA GARBACIAK

Asystent architekta

e-mail: kgarbaciak@spart.pl

MIKOŁAJ KOWALCZYK

Asystent architekta

e-mail: mkowalczyk@spart.pl

MARIOLA NOWROT

Asystent architekta

tel. 503 920 322 e-mail: mnowrot@spart.pl

MAGDALENA PIASKO

Asystent architekta

e-mail: mpiasko@spart.pl

NINA PIECHOTA

Asystent architekta

e-mail: npiechota@spart.pl

JOANNA PROROK

Asystent architekta

tel. 503 920 396 e-mail: jprorok@spart.pl

MIRELA STACHAŃCZYK

Asystent architekta

tel. 500 627 511 e-mail: mstachanczyk@spart.pl

PAWEŁ WIDERA

Asystent architekta

e-mail: pwidera@spart.pl

MACIEK CICHOWSKI

Asystent architekta

e-mail: mcichowski@spart.pl

KAROLINA GAWEŁ

Asystent architekta

e-mail: kgawel@spart.pl

KAROLINA GIL

Asystent architekta

e-mail: kgil@spart.pl

MIKOŁAJ GREGOREK

Asystent architekta

e-mail: mgregorek@spart.pl

KAMIL JANY

Asystent architekta

e-mail: kjany@spart.pl

MARLENA JASICKA

Asystent architekta

e-mail: mjasicka@spart.pl

MATEUSZ KORCZYŃSKI

Asystent architekta

e-mail: mkorczynski@spart.pl

KRYSTIAN KWAŚNIAK

Asystent architekta

e-mail: kkwasniak@spart.pl

MAGDALENA LERCH

Asystent architekta

e-mail: mlerch@spart.pl

KORINA MYRDEK

Asystent architekta

e-mail: kmyrdek@spart.pl

KAROLINA OGIOŁDA

Asystent architekta

e-mail: kogiolda@spart.pl

BRUNON SZYMAŃCZYK

Asystent architekta

e-mail: bszymanczyk@spart.pl

DOMINIKA TOBOR

Asystent architekta

e-mail: dtobor@spart.pl

MONIKA WRODARCZYK

Asystent architekta

e-mail: mwrodarczyk@spart.pl

DARIA CZARTORYSKA

Asystent architekta

e-mail: dczartoryska@spart.pl

AGATA JANIK

Asystent architekta

e-mail: ajanik@spart.pl

ADAM KRĘCISZ

Asystent architekta

e-mail: akrecisz@spart.pl

EWA MIGATULSKA

Asystent architekta

e-mail: emigatulska@spart.pl

KAMIL OLSZEWSKI

Asystent architekta

e-mail: kolszewski@spart.pl

MAŁGORZATA RYNCARZ

Asystent architekta

e-mail: mryncarz@spart.pl

ADAM ŁOWKIEWICZ

BIM Manager

e-mail: alowkiewicz@spart.pl

MARCIN HILMER

Graphic Manager

tel. 519 199 467 e-mail: mhilmer@spart.pl

KONSTRUKTORZY

DOMINIKA RACKA

Project Manager

tel. 519 199 430 e-mail: dracka@spart.pl

PIOTR ŻŁOBIŃSKI

Project Manager

tel. 519 199 433 e-mail: pzlobinski@spart.pl

ADAM BĄK

Konstruktor

e-mail: abak@spart.pl

PAULINA BISTUŁA

Konstruktor

tel. 504 063 529 e-mail: pbistula@spart.pl

PATRYK DŁUDOSZ

Konstruktor

e-mail: pdlugosz@spart.pl

PAWEŁ JANICKI

Konstruktor

tel. 519 199 497 e-mail: pjanicki@spart.pl

JAKUB ORZEŁ

Konstruktor

e-mail: jorzel@spart.pl

KAROLINA SZULC

Konstruktor

e-mail: kszulc@spart.pl

JAN WIĄCEK

Konstruktor

e-mail: jwiacek@spart.pl

Skontaktuj się z nami

Studio Projektowe Spart s.c.

ul. 1 Maja 49

42 - 660 Kalety

NIP: 6262581840

Regon: 276700798

Filia

ul. Strzelców Bytomskich 98A

41 - 914 Bytom

kontakt E-mailowy

biuro@spart.pl

kontakt telefoniczny

+48 500 627 545

+48 519 199 485

FACEBOOK

STUDIO PROJEKTOWE SPART S.C. M.KONIECZNY,L.MARSZAŁEK zrealizowało projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Zakup i wdrożenie infrastruktury informatycznej dla rozwoju i optymalizacji procesów biznesowych w spółce oraz wdrożenia znacząco ulepszonej usługi.”. Projekt polegał na optymalizacji procesów biznesowych przy wykorzystaniu narzędzi informacyjno-komunikacyjnych w obszarze: B2B, B2E oraz w ograniczonym zakresie w obszarze B2C. W wyniku jego realizacji spółka wdrożyła na rynek ulepszoną usługę projektowania kompleksowego. Zakres merytoryczny projektu obejmował zakup 21 sztuk środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia IT) oraz ich synchronizację celem wdrożenia znacząco ulepszonej usługi. Dodatkowo w ramach projektu przewidziano działania miękkie (z zakresu szkoleń i doradztwa). Ulepszona usługa w sposób bezpośredni nawiązuje do innowacji technologicznych (produktowej i procesowej) oraz organizacyjnej (nietechnologicznej). Dodatkowym efektem bezpośrednim realizacji projektu było także utworzenie jednego, nowego stanowiska pracy (asystent projektanta – 1 pełny etat). Wartość projektu: 342 136,80 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 125 567,00 zł.